Steun een project

Wist u dat Zuid-Holland maar 6% beschermde natuur heeft? Dat is weinig. In andere provincies is het gemiddeld dubbel zo veel! Daarom doen wij er alles aan om planten en dieren te beschermen, zodat iedereen hiervan kan blijven genieten.
Door corona beseffen we nog eens extra hoe belangrijk de natuur is. Mensen zoeken steeds vaker het groen op en dat valt onze boswachters ook op. De natuur komt door die drukte in de knel. Samen kunnen we zorgen voor meer natuur in Zuid-Holland.
Het aantal weidevogels holt achteruit. Door beroerde leefomstandigheden hebben jonge kuikens vrijwel geen kans om op te groeien. Zo sterven er meer vogels dan er bij komen. In Zuid-Holland is de populatie met 50% afgenomen, in de afgelopen dertig jaar.
Bossen hebben bomen nodig. Anders zijn het straks geen bossen meer. En toch is dat wat we zien gebeuren. Bos in Nederland verdwijnt. En in Zuid-Holland helemaal: 4% van alle grond is nog maar bos. En dat dunt uit. Een serieus probleem dat wij aanpakken.
De wilde bij wordt met uitsterven bedreigd. Van de 358 soorten die in ons land leven, wordt meer dan de helft met uitsterven bedreigd. Dat is een ramp, want bijen zorgen voor bestuiving. Zonder bijen geen eten! Daarom komen wij in actie.
Voor onderhoud van wandel- en fietspaden is jaarlijks veel geld nodig. Iets wat niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld voor het maaien en begaanbaar houden van paden. Of het vervangen van overstapjes, bruggetjes, hekwerk en routemarkeringen.
unknown version