Nationale Postcode Loterij

Sinds 1996 ontvangt LandschappenNL ieder jaar een aanzienlijke bijdrage van de Postcode Loterij. Deze bijdrage wordt evenredig verdeeld over de twaalf provinciale Landschappen en de acht stichtingen Landschapsbeheer. Het Zuid-Hollands Landschap is hier ongelooflijk dankbaar voor. Met dit geld voeren wij belangrijke projecten en beschermen wij de natuur. Hieronder vind je een aantal mooie voorbeelden.
De Wilde Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Door de realisatie van de Wilde Bijenlinie helpen we de bij én vergroten we het besef dat de wilde bij onmisbaar is voor het Nederlandse ecosysteem.
Op landgoed Nieuw Leeuwenhorst brengen we de allure van weleer én natuurbeleving samen in Noordwijkerhout. Er vindt natuurherstel plaats en er is een prachtig speelbos voor kinderen gerealiseerd.
Wij zijn blij met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij! Wil je ook meespelen en kans maken op honderdduizenden prijzen? Bekijk de mogelijkheden op de website van de grootste goede-doelen-loterij van Nederland.
De Hooge boezem achter Haastrecht is dankzij de Postcode Loterij heringericht waardoor het optimaal kan dienen als waterbergingsgebied. Dit is aangelegd om in tijden van zeer hoog water maximaal 78.000 m3 water te kunnen bergen.
Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij organiseren we jaarlijks de Natuurwerkdag. We stimuleren mensen in Zuid-Holland om samen meer groen vrijwilligerswerk te doen.
unknown version